transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

AAN/AES guidelines on use of new AEDS.

Författare och institution:
Elinor Ben-Menachem (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för kliniska nervsjukdomar)
Publicerad i:
Epilepsy currents / American Epilepsy Society, 5 ( 1 ) s. 30-2
ISSN:
1535-7597
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
98704
Posten skapad:
2009-09-24 12:11
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007