transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is prolactin a clinically useful measure of epilepsy?

Författare och institution:
Elinor Ben-Menachem (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Epilepsy currents / American Epilepsy Society, 6 ( 3 ) s. 78-9
ISSN:
1535-7597
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
98697
Posten skapad:
2009-09-24 11:36
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007