transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Liberalernas stad. Fattigvård och kulturdonationer i 1800-talets Göteborg

Författare och institution:
Jan Christensen (Institutionen för historiska studier)
ISBN:
978-91-7173-292-7
Antal sidor:
339
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
98686
Posten skapad:
2009-09-24 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007