transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction--Annual Course 2008: American Epilepsy Society.

Författare och institution:
Elinor Ben-Menachem (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Epilepsia, 50 Suppl 8 s. 1-2
ISSN:
1528-1167
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Diffusion of Innovation, Epilepsies, Partial, therapy, Epilepsy, therapy, Humans, Neurology, methods
Postens nummer:
98675
Posten skapad:
2009-09-24 10:59
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007