transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Art. 'Kirsten, Wulf'

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Metzler Lexikon DDR-Literatur. Autoren – Institutionen – Debatten. Hrsg. v. Michael Opitz und Michael Hofmann unter Mitarbeit von Julian Kanning. Stuttgart/Weimar 2009 , s. 164-166
ISSN:
978-3-476-02238-7
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
98629
Posten skapad:
2009-09-23 16:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007