transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"... wiser than he himself at the time knew". The Histories of Archaeology and the Whig Problem.

Författare och institution:
Anders Gustafsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Current Swedish Archaeology, 7 s. 27-35
ISSN:
1102-7355
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Nyckelord:
Whig history, history of Archaeology, presentism
Postens nummer:
98607
Posten skapad:
2009-09-23 15:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007