transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den norsk-brittisk-svenska expeditionens okända sidor 1949-52

Författare och institution:
Lisbeth Lewander (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
YMER, 129 s. 153-177
ISSN:
0044-0477
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
polarpolitik
Postens nummer:
98601
Posten skapad:
2009-09-23 15:12
Posten ändrad:
2011-07-01 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007