transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Aesthetics of Risk in Polar Exploration

Författare och institution:
Lisbeth Lewander (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Gender Delight Science, Knowledge, Culture and Writing...for Nina Lykke, The Tema Genus Series of Interdisciplinary Gender Research in Progress and Transformation, No 1 2009 s. 47-61
ISSN:
978-91-7393-594-4
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Genus, polarhistoria
Postens nummer:
98599
Posten skapad:
2009-09-23 15:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007