transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Position papers from Workshop on (De)(Re-) constructing "use": Diverse evaluations of "users" and "usability" in information systems development. Papers from a workshop at the conference "Computers in Context: Joining forces in design."

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen); D Hakken (-)
Publicerad i:
Papers from a workshop at the conference "Computers in Context: Joining forces in design." Aarhus, Danmark, Augusti 1995,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
98566
Posten skapad:
2009-09-23 13:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007