transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ätsvårigheter hos barn och ungdomar

Dysphagia in children and adolescents

Författare och institution:
Lotta Sjögreen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Logopediboken. Hartelius L, Netterbladt U, redaktörer, s. 479-90
ISBN:
9789144038865
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi ->
Logopedi och foniatrik
Postens nummer:
98542
Posten skapad:
2009-09-23 11:53
Posten ändrad:
2010-11-18 14:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007