transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hypoxic preconditioning confers long-term reduction of brain injury and improvement of neurological ability in immature rats. 4th Hershey Conference on Developmental Brain Injury

Författare och institution:
M Gustavsson (-); MF Andersson (-); Carina Mallard (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); Henrik Hagberg (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi)
Publicerad i:
Dev Neuroscience , 27 ( 2-4. Special Issue ) s. 260-260
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Postens nummer:
98532
Posten skapad:
2009-09-23 11:21
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007