transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does mood influence the realism of confidence judgments?

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (-); Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen); A C Jonsson (-)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Psychology, ( 43 ) s. 253-260
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
98493
Posten skapad:
2009-09-22 16:02
Posten ändrad:
2009-12-14 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007