transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The role of research problems in the process of research

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (-); Jan Bärmark (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Social Epistemology, ( 13 ) s. 59-83
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
98463
Posten skapad:
2009-09-22 12:57
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007