transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad är vetenskapsteori?

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen); Martin G. Erikson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
I C.M. Allwood, & M.G. Erikson (red.), Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper , s. 17-42
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
98454
Posten skapad:
2009-09-22 12:04
Posten ändrad:
2010-09-02 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007