transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A conversation with Steve Fuller

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen); Jan Bärmark (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Vest Tidskrift för Vetenskapsstudier, 2 ( 9 ) s. 33-53
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
98413
Posten skapad:
2009-09-21 14:27
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007