transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Robust Design Methodology for Reliability; Exploring the Effects of Variation and Uncertainty

Redaktör(er):
Bo Bergman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling, Chalmers); Jacques de Maré (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Sara Lorén (-); Thomas Svensson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
ISBN:
978-0-470-71394-5
Antal sidor:
196
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Wiley
Förlagsort:
Chichester
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Annan maskinteknik ->
Övrig industriell teknik och ekonomi
Ytterligare information:
Länk til förlagets presentation av boken: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470713941.html
Postens nummer:
98366
Posten skapad:
2009-09-19 22:25
Posten ändrad:
2016-07-01 16:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007