transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Slippage and/or symbolism: Gender, policy and educational governance in Scotland and Sweden

Författare och institution:
Joan Forbes (-); Elisabet Öhrn (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Gaby Weiner (-)
Publicerad i:
Paper presented at the European Educational Research Association annual conference, University of Vienna, Austria, 28-30 September.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
98362
Posten skapad:
2009-09-18 19:00
Posten ändrad:
2013-11-24 11:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007