transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modernitet och nation

Författare och institution:
Håkan Thörn (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Johanna Bankier (red.) Nyhetens obehag: essäer om modersmål, kultur och nationell identitet, s. 27-45
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nya Doxa
Förlagsort:
Nora
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
nation, nationalism, modernitet, Fichte, Mazzini
Ytterligare information:
Engelsk version:"(De-)Constructing the Modern Nation. Between Past as Origin and Future as Progress", i Johansson, T. & Sernhede, O. (eds.) Lifestyle, Desire and Politics. Göteborg: Daidalos.
Postens nummer:
98345
Posten skapad:
2009-09-18 16:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007