transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Role of mixed lineage kinase inhibition in neonatal hypoxia-ischemia.

Författare och institution:
Ylva Carlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Anna-Lena Leverin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Maj Hedtjärn (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Xiaoyang Wang (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Carina Mallard (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Henrik Hagberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Developmental neuroscience, 31 ( 5 ) s. 420-6
ISSN:
1421-9859
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Hypoxic-ischemic brain injury is often delayed and involves both apoptotic and immunoregulatory mechanisms. In this study, we used a neonatal model of hypoxia-ischemia to examine the effect of the mixed lineage kinase (MLK) inhibitor CEP-1347 on brain damage, apoptosis and inflammation. The tissue volume loss was reduced by 28% (p = 0.019) in CEP-1347-treated versus vehicle-treated rats and CEP-1347 significantly attenuated microgliosis at 7 days (p = 0.038). CEP-1347 decreased TUNEL-positive staining as well as cleaved caspase 3 immunoreactivity. CEP-1347 did not affect the expression of pro-inflammatory cytokines IL-1 beta, IL-6 and MCP-1, nor did it affect the expression of OX-42 (CR3) and OX-18 (MHC I) 24 h after the insult. In conclusion, the MLK inhibitor CEP-1347 has protective effects in a neonatal rat model of hypoxia-ischemia, which is mainly related to reduced apoptosis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
98334
Posten skapad:
2009-09-18 15:18
Posten ändrad:
2011-09-28 10:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007