transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the way to effective usability. I Allwood, C.M., & Hakken, D. (Red:er), (1995). Position papers from Workshop on (De)(Re-) constructing "use": Diverse evaluations of "users" and "usability" in information systems development. Papers from a workshop at the conference "Computers in Context: Joining forces in design." Aarhus, Danmark, August 1995

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Aarhus, Danmark,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
98327
Posten skapad:
2009-09-18 14:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007