transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cognitive consequences of computer programs in schools.

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Educational Psychology, ( 1 ) s. 53-59
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
98243
Posten skapad:
2009-09-17 16:32
Posten ändrad:
2010-09-03 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007