transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Children experiencing spatial relations in the virtual worlds

Författare och institution:
Jonas Linderoth (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Paper presenterat på i3net spring days, Aten (Mars 2000),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
98223
Posten skapad:
2009-09-17 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007