transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

M.G.Vassanji and the Post-National Predicament

Författare och institution:
Gunilla Florby (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Canada: Images of a Post/National Society , s. 217–224
ISBN:
987-90-5201-485-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Peter Lang
Förlagsort:
Brussels
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
post-national consciousnesss
Postens nummer:
98195
Posten skapad:
2009-09-16 18:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007