transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Considering the knowledge you have: Effects on realism in confidence judgements

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen); Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
The European Journal of Cognitive Psychology, ( 8 ) s. 235-256
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
98182
Posten skapad:
2009-09-16 15:57
Posten ändrad:
2009-12-14 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007