transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

MDI-utbildning: Vad, hur och varför,Rapport 1993:1, STIMDI (Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för människa-datorinteraktion).

Författare och institution:
J Löwgren (-); L,M Holmberg (-); Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen); M Borgman (-); J-E Moström (-); L Oestreicher (-); A Skevik (-)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
98180
Posten skapad:
2009-09-16 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007