transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the anthropology of knowledge.

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
I J. Hultberg (Red.), New genres in science studies. Papers from the 4S/EASST Conference,Institutionen för vetenskapsteori,Göteborgs universitet, 2 ( 179 ) s. 9-21
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
98173
Posten skapad:
2009-09-16 15:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007