transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Individen och den sociala miljön.

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen); Ingela Thylefors (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
I M. Bohgard, M. Ericson, S. Karlsson, P. Lövsund & P. Odenrick (Red:er), Arbete - Människa - Miljö. Stockholm: Arbetarskyddsnämnden, s. 153-195
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
1994
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
98117
Posten skapad:
2009-09-15 15:12
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007