transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gender pairing and bargaining - Beware the same sex!

Författare och institution:
Matthias Sutter (Institutionen för nationalekonomi med statistik); R. Bosman (-); Martin G. Kocher (-); F. van Winden (-)
Publicerad i:
Experimental Economics, 12 ( 3 ) s. 318-331
ISSN:
1386-4157
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We study the influence of gender and gender pairing on economic decision making in an experimental two-person bargaining game where the other party’s gender is known to both actors. We find that (1) gender per se has no significant effect on behavior, whereas (2) gender pairing systematically affects behavior. In particular, we observe much more competition and retaliation and, thus, lower efficiency when the bargaining partners have the same gender than when they have the opposite gender. These findings are consistent with predictions from evolutionary psychology. Implications of our results for real-world organizations are discussed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
Gender pairing, Bargaining, Psychology, Experiment
Postens nummer:
98063
Posten skapad:
2009-09-15 11:06
Posten ändrad:
2012-08-29 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007