transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kreativitet, informationsteknik och mediekultur

Författare och institution:
Jonas Linderoth (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Säljö, R. & Linderoth, J. (Eds.) Utm@ningar och e-frestelser. IT och skolans lärkultur, s. 233-254
ISBN:
91-518-4028-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Prisma
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
IT, Mediekultur
Postens nummer:
98057
Posten skapad:
2009-09-15 10:51
Posten ändrad:
2009-09-17 12:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007