transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur datorspel kan ge en illusion av lärande

Författare och institution:
Jonas Linderoth (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Didaktisk design i digital miljö : nya möjligheter för lärande, s. 202-221
ISBN:
978-91-47-09328-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Lärande, datorspel
Postens nummer:
98053
Posten skapad:
2009-09-15 09:39
Posten ändrad:
2012-03-26 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007