transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Folkhälsoarbetei arbetsterapi

Författare och institution:
Synneve Dahlin-Ivanoff (Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi)
Antal sidor:
34
Publikationstyp:
Bok
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
Postens nummer:
98019
Posten skapad:
2009-09-14 16:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007