transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Afro-amerikansk musik i forskning och undervisning vid Göteborgs Universitet

Författare och institution:
Lars Lilliestam (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Kjellberg, Erik (red.) Nordisk jazzforskning.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1981
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Musik, jazz, musikvetenskap
Postens nummer:
97998
Posten skapad:
2009-09-14 14:54
Posten ändrad:
2009-09-14 17:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007