transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om begreppen folkmusik, konstmusik och populärmusik

Författare och institution:
Lars Lilliestam (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Musiklivet år 2002. Rapport nr 4, s. 1-21
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Musik, musikvetenskap, musiksociologi
Postens nummer:
97956
Posten skapad:
2009-09-14 11:16
Posten ändrad:
2009-09-14 17:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007