transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att spela på gehör

Författare och institution:
Lars Lilliestam (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Svensk Tidskrift för Musikforskning, Volym 1, 1997 s. 60-90
ISSN:
0081-9916
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Musik, gehör, rockmusik
Postens nummer:
97908
Posten skapad:
2009-09-11 16:36
Posten ändrad:
2009-09-14 17:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007