transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'Va? Kan man forska om rockmusik?' Några funderingar kring mötet mellan akademisk forskning och populärkultur

Författare och institution:
Lars Lilliestam (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Kriser och förnyelser. Humanistdag-boken nr 11, 1998, s. 271-278
ISSN:
1400-4496
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
97905
Posten skapad:
2009-09-11 16:25
Posten ändrad:
2009-09-14 17:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007