transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Orofacial dysfunction in Young individuals with myotonic dystrophy type 1 (DM1)

Författare och institution:
Lotta Sjögreen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi ->
Logopedi och foniatrik
Postens nummer:
97870
Posten skapad:
2009-09-11 14:24
Posten ändrad:
2010-11-23 09:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007