transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ab42 and T-tau in cerebrospinal fluid predict cognitive decline and dementia in a population-based sample Cerebrospinal fluid Ab42 concentration may predict cognitive decline in elderly women

Författare och institution:
Deborah Gustafson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Ingmar Skoog (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Lars Rosengren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Neurol Neurosurg Psychiatry , 78 s. 461-4
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
97825
Posten skapad:
2009-09-11 09:23
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007