transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kvalitetsutveckling av omvårdnad.

Författare och institution:
Ingela Skärsäter (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Torie Palm Ernsäter (-); Joakim Edvinsson (-); Amy Hommel (-); Jesper Olsson (-); Helle Wijk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Boel Andersson-Gäre (-)
Publicerad i:
Omvårdnadsmagasinet, 7 s. 14-19
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Postens nummer:
97805
Posten skapad:
2009-09-10 16:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007