transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluation of MM5 mesoscale model at local scale for air quality applications over the Swedish west coast: Influence of PBL and LSM parameterizations

Författare och institution:
Junfeng Miao (Institutionen för geovetenskaper); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); Klaus Wyser (Institutionen för geovetenskaper); Katarina Borne (Institutionen för geovetenskaper); Jesper Lindgren (-); M. K. S. Strandevall (Institutionen för geovetenskaper); Sofia Thorsson (Institutionen för geovetenskaper); Christine Achberger (Institutionen för geovetenskaper); Esben Almkvist (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Meteorology and Atmospheric Physics, 99 ( 1-2 ) s. 77-103
ISSN:
0177-7971
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Nyckelord:
planetary boundary-layer, surface-hydrology model, land-surface, part i, convective parameterization, united-states, ozone levels, eta models, urban area, sensitivity
Postens nummer:
97769
Posten skapad:
2009-09-10 11:04
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007