transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Finding Race Conditions in Erlang with QuickCheck and PULSE

Författare och institution:
Koen Claessen (-); Michal H. Palka (-); Nicholas Smallbone (-); John Hughes (-); Hans Svensson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Ulf Wiger (-)
Publicerad i:
ACM SIGPLAN international conference on Functional programming,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi)
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Programvaruteknik
Postens nummer:
97759
Posten skapad:
2009-09-10 10:01
Posten ändrad:
2010-04-30 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007