transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Allt mellan himmel och jord: Om Knut Lundmark, astronomin och den publika kunskapsbildningen

Författare och institution:
Johan Kärnfelt (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
ISBN:
978-91-85509-27-0
Antal sidor:
259
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Nordic academic press
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Vad händer med vetenskapligt tankegods när det når läsare och lyssnare genom populärvetenskapliga kanaler? Hur fungerar kunskapsbildningen om forskning och vetenskap hos gemene man? I boken studeras det för populariseringsprocessen så avgörande mötet mellan experter och allmänhet. Utgångspunkten är de tusentals läsar- och lyssnarbrev som finns bevarade i Lundaastronomen Knut Lundmarks arkiv. Lundmark var djupt engagerad i arbetet med att sprida kunskaper i astronomi till bredare folklager, och han var en av få forskare i samtiden som kunde kallas folkkär. I boken möter vi bland annat människor som rapporterar om konstiga himlafenomen, amatörastronomer som vill lämna bidrag till astronomin, och hemmatänkare som knåpat med teorier om världsalltet och dess inbyggare. Gemensamt har de sitt intresse men också att de, med varierande ambitionsnivå, försöker göra något av sina kunskaper. Astronomin berör och breven visar hur den sätter tankar i rörelse.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Knut Lundmark, astronomi, amatörastronomi, hemmatänkare, populärvetenskap, publik kunskapsbildning
Postens nummer:
97748
Posten skapad:
2009-09-10 09:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007