transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Human embryonic stem cell-derived mesenchymal progenitors-Potential in regenerative medicine.

Författare och institution:
Camilla Karlsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Katarina Emanuelsson (-); Fredrik Wessberg (-); Kristina Kajic (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Mathilda Zetterström Axell (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Peter S Eriksson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Anders Lindahl (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Johan Hyllner (-); Claes Strehl (-)
Publicerad i:
Stem cell research, 3 ( 1 ) s. 39-50
ISSN:
1876-7753
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Tissue engineering and cell therapy require large-scale production of homogeneous populations of lineage-restricted progenitor cells that easily can be induced to differentiate into a specific tissue. We have developed straightforward protocols for the establishment of human embryonic stem (hES) cell-derived mesenchymal progenitor (hES-MP) cell lines. The reproducibility was proven by derivation of multiple hES-MP cell lines from 10 different hES cell lines. To illustrate clinical applicability, a xeno-free hES-MP cell line was also derived. None of the markers characteristic for undifferentiated hES cells were detected in the hES-MP cells. Instead, these cells were highly similar to mesenchymal stem cells with regard to morphology and expression of markers. The safety of hES-MP cells following transplantation was studied in severely combined immunodeficient (SCID) mice. The implanted hES-MP cells gave rise to homogeneous, well-differentiated tissues exclusively of mesenchymal origin and no teratoma formation was observed. These cells further have the potential to differentiate toward the osteogenic, adipogenic, and chondrogenic lineages in vitro. The possibility of easily and reproducibly generating highly expandable hES-MP cell lines from well-characterized hES cell lines with differentiation potential into several mesodermal tissues entails an enormous potential for the field of regenerative medicine.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
97713
Posten skapad:
2009-09-09 14:34
Posten ändrad:
2012-06-01 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007