transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stöd efter krasch

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
978-91-7111-142-5
Antal sidor:
96
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Meyers bokförlag
Förlagsort:
Gävle
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Stödbok för trafikskadade, socialt stöd, rehabiliteringsstöd, vårdstöd, trafikskador, funktionsnedsättningar, krasch, vägtrafik, Sverige
Postens nummer:
97670
Posten skapad:
2009-09-09 09:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007