transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Who stood to gain from colonialism? A case study of early modern European colonialism in the Caribbean

Författare och institution:
Klas Rönnbäck (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
World Economic History Congree, Utrecht 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Kolonialism, Danmark, Williams-tesen
Postens nummer:
97658
Posten skapad:
2009-09-08 17:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007