transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Associations between oral sugar clearance, dental caries, and related factors among 71-year-olds

Författare och institution:
Torgny Alstad (Institutionen för odontologi); Ingvar Holmberg (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Statistiska forskningsenheten); Tor Österberg (Institutionen för odontologi); Dowen Birkhed (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Acta Odontologica Scandinavica, 66 ( 6 ) s. 358-367
ISSN:
0001-6357
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Nyckelord:
stimulated whole saliva, root caries, geriatric population, elderly population, chewing ability, nutrient intake, health, people, prediction, old
Postens nummer:
97632
Posten skapad:
2009-09-08 11:43
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007