transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Immediate Versus Early Nonocclusal Loading of Dental Implants Placed with a Flapless Procedure in Partially Edentulous Patients: Preliminary Results from a Randomized Controlled Clinical Trial

Författare och institution:
Mauro Merli (-); Francesco Bernardelli (-); Marco Esposito (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, 28 ( 5 ) s. 453-460
ISSN:
0198-7569
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Nyckelord:
prospective multicenter, surgery
Postens nummer:
97629
Posten skapad:
2009-09-08 11:36
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007