transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reconstruction of the neuromuscular system of the swimming-type larva of Loxosomella atkinsae (Entoprocta) as inferred by fluorescence labelling and confocal microscopy

Författare och institution:
Judith Fuchs (Zoologiska institutionen); Andreas Wanninger (-)
Publicerad i:
Organisms Diversity & Evolution, 8 ( 4 ) s. 325-335
ISSN:
1439-6092
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Utvecklingsbiologi
Nyckelord:
serotonin-like immunoreactivity, apical sensory organ, nervous-system, bugula-neritina, immunocytochemistry, mollusca, polyplacophora, micrognathozoa, loxosomatidae, neurogenesis
Postens nummer:
97618
Posten skapad:
2009-09-08 10:37
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007