transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Filosofins slut? Medieteori och hermeneutik i tysk debatt

Författare och institution:
Thomas Karlsohn (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2006, s. 233-254
ISSN:
0076-1648
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
97570
Posten skapad:
2009-09-07 16:08
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007