transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Passage mellan medier. Vilém Flusser, datorn och skriften

Författare och institution:
Thomas Karlsohn (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
ISBN:
91-628-6486-6
Antal sidor:
481
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Datum för examination:
2005-04-23
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6
Opponent:
Docent Carl-Göran Heidegren
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16493
Postens nummer:
97555
Posten skapad:
2009-09-07 15:40
Posten ändrad:
2010-10-05 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007