transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inledning

Författare och institution:
Maria Johansen (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria); Thomas Karlsohn (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Om text. En vänbok till Eva-Lena Dahl, (red.) Thomas Karlsohn och Maria Johansen, s. 1-5
ISBN:
91-973298-8-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Arachne/Institutionen för idé- och lärdomshistoria
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
97552
Posten skapad:
2009-09-07 15:24
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007